Regulamin

 1.  Zasady rezerwacji i wynajmowania pokoi i apartamentów
  1. Rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu przedpłaty zadatku w wysokości 30% należności za cały pobyt.
  3. Pozostała kwota należności jest uiszczana w dniu przyjazdu.
  4. Przedpłaty zadatku należy dokonać w maksimum 3 dni robocze po złożeniu rezerwacji. 
  5. Przedpłata zadatku jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 31 dni przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. Przy zachowaniu tego samego terminu ( 31 dni ) jest możliwość zmiany terminu pobytu w porozumieniu z recepcją i zachowania zadatku. Inny termin pobytu zależy od dostępności miejsc.
  6. Niestawienie się Gościa w pensjonacie do godziny 10:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomi recepcji.
  7. Rezerwacja potwierdzana bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia pobytu opłacana jest w całości w dniu przyjazdu, najpóźniej jednak dzień po przyjeździe do godziny 14:00.]
  8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym czasie, z przyczyn niezależnych od pensjonatu, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
  9. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony może być spełnione w miarę istniejących możliwości po uprzednim zgłoszeniu w recepcji. Życzenie przedłużenia nie wiąże pensjonatu.
 2. Warunki rezygnacji z rezerwacji.
  1. W przypadku anulowania rezerwacji lub jej części Gość ponosi następujące koszty:
   30% oszacowanego kosztu lub jego części na 30 dni przed planowanym pobytem.
   50% oszacowanego kosztu lub jego części na 15 dni przed planowanym pobytem.
   100% oszacowanego kosztu lub jego części na 5 dni przed planowanym pobytem.
  2. Właściciel pensjonatu ma prawo do rozwiązania umowy z Gościem jednak nie mniej niż na 14 dni przed planowanym pobytem bez ponoszenia kosztów.
 3. Przyjazd do pensjonatu. Po przyjeździe do pensjonatu Gość zobowiązany jest do:
  1. Poinformowania właściciela pensjonatu o przyjeździe,
  2. Dokonanie należnej opłaty za pobyt,
  3. Dokonanie należnej opłaty środowiskowej,
  4. Wypełnienie formularza meldunkowego,
  5. Odbiór kluczy do pokoju,
  6. Ustawienie pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym
 4. Usterki: Prosimy o zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek w pierwszym dniu pobytu, zgłoszone później, np. w ostatnim dniu, nie będą uwzględniane.
 5. Doba hotelowa
  Od godziny 15:00 do godziny 11:00 następnego dnia,
  W godzinach: od 11:00 do 15:00 jest czas na sprzątanie.
  Zameldowanie od godziny 15:00 do godziny 22:00
 6. Cisza nocna
  Obowiązuje od godziny 23:00 do 7:00 następnego dnia. Zmiana godzin ciszy nocnej może nastąpić w przypadku organizowania imprez kulturalno- oświatowych o charakterze ogólnym lub przez grupy zorganizowane po uzgodnieniu z właścicielem pensjonatu.
 7. Pojazdy
  1. Na terenie pensjonatu pojazdami mogą kierować tylko osoby posiadające uprawnienia,
  2. Na terenie pensjonatu obowiązuje nakaz ograniczenia prędkości do 5km/h,
  3. Parkowanie pojazdów odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
  4. Poruszanie się pojazdami odbywa się tylko po wyznaczonych trasach,
  5. Zabrania się mycia pojazdów na terenie pensjonatu, zakaz ten nie dotyczy pojazdów pensjonatu.
 8. Sprawy porządkowe
  1. na terenie całego budynku łącznie z balkonami obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia. Na zewnątrz budynku jest przygotowana palarnia dla osób palących i tylko tam można palić papierosy.
  2. Należy przestrzegać zarządzeń wewnętrznych, szczególnie w odniesieniu do korzystania z urządzeń, sprzętu, obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz pomieszczeń służących działalności kulturalno- oświatowej.
  3. Obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pensjonatu.
  4. Należy przestrzegać przepisów ppoż. oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska.  Na terenie pensjonatu obowiązuje segregacja śmieci.Prosimy wyrzucać śmieci segregowane do opisanych pojemników.
  5. Korzystanie z jakichkolwiek urządzeń przez osoby nieletnie bez nadzoru osób dorosłych jest zabronione.
  6. Obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywania w obiektach zaplecza gospodarczego i przeznaczonych dla obsługi pensjonatu.
  7. Wszystkie zauważone nieprawidłowości dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku, szczególnie wymagające natychmiastowej interwencji, należy zgłaszać  u właściciela pensjonatu.
  8. Dopuszczalne są odwiedziny Gości przez osoby z zewnątrz, jednak nie dłużej jak do godziny 23:00.
  9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałych z jego winy.
 9. Rzeczy pozostawione w pensjonacie po wyjeździe są przechowywane przez okres jednego miesiąca. Jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane, podlegają zniszczeniu.
 10. Pensjonat ponosi pełną odpowiedzialność w granicach przepisów kodeksu cywilnego.
 11. Akceptacja regulaminu. Przymuje się, że każda osoba zgłasząjąca zainteresowanie pobytem w pensjonacie, rezerwująca pobyt w pensjonacie oraz przebywająca w pensjonacie akceptuje powyższy regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Komfort i piękno w miejscu z duszą

Prowadzimy ten dom od 1982 roku. Przyjedź do nas i przekonaj się jak to jest mieszkać w domu z jodłowych płazów zbudowanym zgodnie z tradycyjną podhalańską sztuką ciesielską.

Wybierz apartament